درباره اصل وجودی سایت

ماموریت ما فرصت دادن به همه برای نگارش و نمایش آنها به جهان است.

بر این باوریم که فراز و نشیب نگارش نباید مانع از نوشتن شود و هر کس سزاوار است، آنچه را می داند، بنویسید تا دیگران بدانند.

بر این باوریم که مسیر پر رمز و راز نگارش با عشق و اشتیاق به نوشتن پیموده می شود و باید قدم در راه گذاشت و نوشت.

بر این باوریم که هراس کم و کاستی ها نباید سد راه نگارش شوند و از دانسته ها، دیگران محروم بمانند.
برای همین ما اینجا هستیم تا نوشتن را آغاز کنید و تجربیات علمی خویش را در اختیار دیگران قرار دهید.

دنیا بهتر خواهد شد، وقتی آنچه می دانیم، بنویسیم تا دیگران نیز بدانند.

ارزش های ما بر پنج اصل ضروری استوار شده اند:

اصل ارزشمندی: همه انسان ها آموخته های شایسته ای برای انتقال به دیگران دارند

اصل دسترسی: بر این باوریم که همه باید بتوانند به نوشته ها و آموخته های یکدیگر برای ساختن دنیای بهتر دست یایند

اصل فرصت: همه افراد باید امکان ارائه، نمایش و انتقال تجربیات، دانسته ها و یافته های خویش را داشته باشند

اصل حمایت: همه انسان ها لازم است از حلقه های دوستی برخوردار شوند و مورد حمایت و همراهی دوستان قرار گیرند

اصل علم: ما بر این باوریم یکی از مشترکات قوی، زبان علمی و قلمی است که با دغدغه علم به نگارش آمده است

آشنایی با مدیر مسئول

دکتر منیژه نویدنیا موسس و مدیر سایت جامعه شناسان جوان است.

پایان نامه دکتری وی با عنوان بررسی ابعاد امنیت اجتماعی در خانواده و کتاب امنیت اجتماعی دو کار منحصر به فرد او در حوزه جامعه شناسی امنیت در ایران است.

نظریه پرداز و محقق

استاد دانشگاه

در کارنامه خود همکاری با مراکز تحقیقات مختلف، سایت ها، روزنامه ها و مجلات را نیز دارد  

نویسنده مقالات جامعه شناس حرفه ای که شامل آموزش حرفه و شغل جامعه شناس است

نویسنده اولین کتاب امنیت اجتماعی در ایران

نویسنده اولین کتاب ها در حوزه جامعه شناسی تحلیلی در ایران

توضیحی درباره کتاب ها:

کتاب های جامعه شناسی تحلیلی؛ با رویکردی متفاوت، معرف «سطح جدید» در مطالعات و تحقیقات جامعه شناسی هستند که برخی از این موارد به قرار زیر است:

1– سطح «نظری – عملی» و چشم انداز «کل نگر – جزء نگر» را با هم به کار گرفته است و در نتیجه قابلیت بیشتری به بررسی موضوعات بخشیده است. 

2– اطلاعات «غیرخطی» و موازی هستند. به بیان ساده، ضرورتی به خواندن مطلب از ابتدای فصل تا انتهای آن، به ترتیب شماره صفحات نیست.

3– هر صفحه؛ به یک عنوان و یک موضوع اختصاص دارد که ویژگی متمایز و مبتکرانه در نگارش علمی نوین، هم تراز با سرعت و شتاب زمانه است.

4– به مدد روش ساده گویی و بهره گیری از نمودارها و عکس ها، قابل استفاده برای همه علاقمندان است که نوید راهی برای کاربری عموم از جامعه شناسی است.

این مجموعه کتاب ها، شش جلد می باشند که سطوح گوناگون تحلیل را در بررسی موضوعات مختلف در اختیار خوانندگان قرار می دهند.

جلد اول؛ شامل تحلیل مفاهیم در عرصه مبانی و جوامع است.

جلد دوم؛ موضوعات جامعه شناسی خُرد و کلان به تحلیل آمده است.

جلد سوم؛ قصد آشنایی مخاطب با تحلیل چند مرحله ای را دارد و شامل روابط متغیرها، تفاوت ها، خود اجتماعی و دین می گردد.

جلد چهارم؛ به تحلیل حلقه های ارتباطی پرداخته که انتقال دهنده تاثیرات سطح خُرد به کلان و بالعکس می باشند.

جلد پنجم؛ به توسعه و جهانی شدن اختصاص دارد.

جلد ششم؛ به الگوها و امنیت می پردازد.

دکمه بازگشت به بالا