علمی پژوهشی

رمزگشایی (قسمت سوم)؛ فوت کوزه گری جامعه شناس حرفه ای

هر «جمع» به علایم و نشانه هایی برای ساخت و پرداخت «تصاویر از خود» و نمایش آن ها، نیاز دارد که بخشی از هویت اجتماعی یا هویت جمعی را شکل می دهد.
به تعبیر دیگر، ملبس شدن به علایم و نشانه ها، تعلق خاطر به «جمع» را نشان می دهد و گویای هویت جمعی است. چنان که با به تن داشتن لباس فرم ارتش به هویت شغلی (که نوعی از هویت جمعی است)، پی می بریم یا برچسب آرم باشگاه ورزشی روی ماشین، بیانگر عضویت فرد در آنجاست.
علایم و نشانه ها؛ هویت اجتماعی افراد و گروه ها و تعلق خاطر آنها را نمایش می دهند و به همین جهت افراد سعی دارند با نصب نشانه ها و کاربرد علایم و هر آنچه که تصویری از تعلق گروهی آنها را به نمایش می گذارد، را به دیگران ارائه دهند.
از سوی دیگر، علایم و نشانه ها گویای سبک زندگی هستند.1 . . .

محتوای ویژه

این مقاله محدود برای اعضای ویژه می باشد

با تهیه اشتراک به این مطلب دسترسی خواهید داشت

تهیه یا تمدید اشتراک

ورود برای اعضا

دکتر منیژه نویدنیا

دکتری جامعه شناسی. نظریه پرداز و محقق. نویسنده اولین کتاب امنیت اجتماعی در ایران، معرف جامعه شناسی تحلیلی با نگارش شش جلد کتاب، استاد دانشگاه و موسس سایت جامعه شناسان جوان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا