علمی پژوهشی

فرایندهای «پیوند – وابستگی – پیوستگی» و تکنیک جامعه شناس حرفه ای

با طرح چند سوال شروع می کنیم.
آیا صرف تعاملات عاشقانه بین دختر و پسری، خانواده تشکیل می شود؟
آیا به دلیل اعتقاد به یک دین، می توان فرد را جزء پیروان آن دین به شمار آورد؟
آیا هر کارگری به حزب کارگری تعلق دارد؟
آیا با عبور از مرزها به ملیت جدیدی دست پیدا خواهیم کرد؟
آیا صرف ورزش، مدال ورزشکاری به افراد اعطا می شود؟
و ...
این سوالات گواه این مطلب هستند که «پیوند - وابستگی – پیوستگی» که فرد را به «جمع» متعلق می نماید دارای فرایندهایی است که عضوگیری یا عضو شدن اولین قدم آن می باشد.
افراد طی فرایندهایی به عضویت «جمع» (خانواده، اداره، دوستان، همشهری ...)، پذیرفته می شوند و می توانند به فعالیت در «جمع» و همکاری بپردازند.
فرایندهای «پیوند - وابستگی – پیوستگی» به «جمع» چه می باشند؟
تکنیک جامعه شناس حرفه ای در قبال «فرایندها» چیست؟1 . . .

محتوای ویژه

این مقاله محدود برای اعضای ویژه می باشد

با تهیه اشتراک به این مطلب دسترسی خواهید داشت

تهیه یا تمدید اشتراک

ورود برای اعضا

دکتر منیژه نویدنیا

دکتری جامعه شناسی. نظریه پرداز و محقق. نویسنده اولین کتاب امنیت اجتماعی در ایران، معرف جامعه شناسی تحلیلی با نگارش شش جلد کتاب، استاد دانشگاه و موسس سایت جامعه شناسان جوان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا