علمی پژوهشی

مهم و مهم و مهم در کار جامعه شناس حرفه ای

جامعه شناس به هر فضای اجتماعی که پا می گذرد انتظار می رود کلید حل مشکلات را در دست داشته باشد و بتواند به مسائل پایان دهد.
قطعاً جامعه شناس حرفه ای به این انتظار پاسخ می دهد.
اما، چگونه؟
از کدام آموزه جامعه شناسی باید آغاز کرد؟ تا بتوان غائله مشکلات را تمام کرد و زندگی را با اطمینان خاطر در روال عادی پیش برد؟
* باید توجه داشت جامعه شناسی از دو مکانیسم اصلی یعنی یادگیری و کنترل نام می برد که قدرت برای کنترل اجتماعی مورد توجه قرار داشت
تا این که میشل فوکو از رابطه نظام های دانایی و قدرت پرده برمی دارد،
یا آنتونی گیدنز از نظام های انتزاعی به عنوان شیوه نوینی از قدرت یاد می کند،
یا پی یر بوردیو از میدان های اجتماعی و قدرت آنها می گوید.
به این ترتیب، جامعه شناسی قدرت را از تعلق به حوزه سیاست و قدرت سیاسی به سایر جنبه های زندگی جمعی تسری بخشید و اَشکال مختلف قدرت (اجتماعی، قدرت علمی، قدرت فرهنگی ...)، را نمایان ساخت.
خوب، اینک با آموزه فوق، زمان دانستن مهم و مهم و مهم در کار جامعه شناس حرفه ای است.1 . . .

محتوای ویژه

این مقاله محدود برای اعضای ویژه می باشد

با تهیه اشتراک به این مطلب دسترسی خواهید داشت

تهیه یا تمدید اشتراک

ورود برای اعضا

دکتر منیژه نویدنیا

دکتری جامعه شناسی. نظریه پرداز و محقق. نویسنده اولین کتاب امنیت اجتماعی در ایران، معرف جامعه شناسی تحلیلی با نگارش شش جلد کتاب، استاد دانشگاه و موسس سایت جامعه شناسان جوان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا