علمی پژوهشی

موفقیت جامعه شناس حرفه ای (قسمت اول)؛ مدیریت توانمندی به جای مدیریت زمان

اهمیت و جایگاه مدیریت بر کسی پوشیده نیست و چنان سودمندی آن فراگیر و همه گیر است که همه سعی دارند توفیقی در آن داشته باشند.
مدیریت به دغدغه کارفرمایان کارخانه ها و روسای سازمان ها برمی گردد که نگران تولید و راندمان بودند.
کارکرد و اثربخشی مدیریت چنان پرآوازه در سرتاسر جهان طنین افکن شد و نتایج مثبت آن عالم گیر بود که هنوز هم رقیب بی بدیل در به سامان بودن و نتیجه سازی است.
نتایج ثمربخش مدیریت باعث شده است که مدیریت در اجزا و ابعاد زندگی از جمله زمان، نیز مورد توجه قرار گیرد و مدیریت زمان یکی از شاخص ها موفقیت شده است.
درواقع، مدیریت سطح کلان برای فائق آمدن بر موانع و مشکلات، و خاطرجمعی از پیشرفت برای کسب موفقیت، نیازمند مدیریت بر سطح خُرد است که یک مورد آن «زمان» است.
به این ترتیب، توجه به اجزای تشکیل دهنده و اثرگذار که سطح خُرد به شمار می آیند در دستورکار مدیران سطح کلان قرار گرفت.
بنابراین، نه تنها «زمان» مورد توجه قرار گرفت که اجزای دیگری چون مدیریت عاطفی، مدیریت فکری و ... نیز مطرح هستند که در قسمت های بعدی به آن ها پرداخته شده است.
در اینجا، ابتدا لازم است تعریف هر چند کوتاه از مدیریت داشته باشیم.
ولی به دلیل تعدد و گستردگی تعاریف که موجب دور شدن از بحث اصلی است، آن را به شما خواننده عزیز محول می کنیم و فقط می پردازیم به محوریت مدیریت که «برنامه ریزی» است.
امیدواریم کسانی که مدیریت را با دقت و ریزبینی دنبال می کنند بر ما خرده نگیرند که مدیریت را در «برنامه ریزی» خلاصه کنیم.
واقعیت این است که به موفقیت جامعه شناس حرفه ای در کار و حرفه خویش نظر داریم و برای همین اصل مطلب را با چند سوال، هدف قرار داده ایم.
سوالات:
1- جامعه شناس حرفه ای چرا و چه وقت مدیریت زمان می کند؟
2- جامعه شناس حرفه ای چرا و چه وقت مدیریت توانمندی را به اجرا می گذارد؟
3- جامعه شناس حرفه ای چرا نباید هر دو نوع مدیریت (زمان و توانمندی) را با یکدیگر پیش ببرد؟1 . . .

محتوای ویژه

این مقاله محدود برای اعضای ویژه می باشد

با تهیه اشتراک به این مطلب دسترسی خواهید داشت

تهیه یا تمدید اشتراک

ورود برای اعضا

دکتر منیژه نویدنیا

دکتری جامعه شناسی. نظریه پرداز و محقق. نویسنده اولین کتاب امنیت اجتماعی در ایران، معرف جامعه شناسی تحلیلی با نگارش شش جلد کتاب، استاد دانشگاه و موسس سایت جامعه شناسان جوان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا