ابوالفضل بابایی

عکس کاور خود را تغییر دهید
بارگذاری
Aboulfazl
عکس کاور خود را تغییر دهید
کارشناسی تاریخ، رتبه 254 کنکور سراسری 94، فارق التحصیل دانشگاه فرهنگیان، دبیر تاریخ آموزش و پرورش استان همدان
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوز اطلاعاتی به نمایۀ خود نیفزوده است.

بابایی

تاریخ

ویژگی اشتراک (این بخش را فقط شما میبینید)

دکمه بازگشت به بالا