محمدعلى اميرپورسعيد

عکس کاور خود را تغییر دهید
بارگذاری
ali_ps7
عکس کاور خود را تغییر دهید
دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی/ پژوهشگر اجتماعی و نویسنده.
علاقه مند به حوزه های: جامعه شناسی مصرف، سبک زندگی، جامعه شناسی موسیقی، انحرافات اجتماعی، جامعه شناسی شهری و...
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوز اطلاعاتی به نمایۀ خود نیفزوده است.

اميرپورسعيد

جامعه شناسی

ویژگی اشتراک (این بخش را فقط شما میبینید)

دکمه بازگشت به بالا