روح اله پوردیان

عکس کاور خود را تغییر دهید
بارگذاری
babak
عکس کاور خود را تغییر دهید
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوز اطلاعاتی به نمایۀ خود نیفزوده است.

پوردیان

دانش آموخته کارشناسی ارشد جامعه شناسی

ویژگی اشتراک (این بخش را فقط شما میبینید)

دکمه بازگشت به بالا