حمزه فیضی پور

عکس کاور خود را تغییر دهید
بارگذاری
feizipoor
عکس کاور خود را تغییر دهید
کارشناسی ارشد علوم اجتماعی از دانشگاه علامه طباطبایی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوز اطلاعاتی به نمایۀ خود نیفزوده است.

فیضی پور

علوم اجتماعی از دانشگاه علامه طباطبایی

ویژگی اشتراک (این بخش را فقط شما میبینید)

دکمه بازگشت به بالا