دکتر محمدحسین کریم

عکس کاور خود را تغییر دهید
karim
عکس کاور خود را تغییر دهید
دانشیار گروه آموزشی اقتصاد منابع و انرژی در دانشگاه خوارزمی تهران
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

کریم

برنامه ریزی توسعه

ویژگی اشتراک (این بخش را فقط شما میبینید)

دکمه بازگشت به بالا