همایون خشندیش

عکس کاور خود را تغییر دهید
بارگذاری
Khashandish
عکس کاور خود را تغییر دهید
فارغ التحصیل کنسرواتوار گرایش آهنگسازی و همچنین کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی گرایش خبرنگاری
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوز اطلاعاتی به نمایۀ خود نیفزوده است.

خشندیش

کنسرواتوار گرایش آهنگسازی

ویژگی اشتراک (این بخش را فقط شما میبینید)

دکمه بازگشت به بالا