دکتر ندا رضوی زاده

عکس کاور خود را تغییر دهید
بارگذاری
razavi
عکس کاور خود را تغییر دهید
استادیار جامعه شناسی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوز اطلاعاتی به نمایۀ خود نیفزوده است.

رضوی زاده

جامعه شناسی

ویژگی اشتراک (این بخش را فقط شما میبینید)

دکمه بازگشت به بالا