دکتر شروین وکیلی

عکس کاور خود را تغییر دهید
بارگذاری
vakili
عکس کاور خود را تغییر دهید
جامعه شناس و مدرس دانشگاه
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوز اطلاعاتی به نمایۀ خود نیفزوده است.

وکیلی

جامعه شناسی

ویژگی اشتراک (این بخش را فقط شما میبینید)

دکمه بازگشت به بالا