دکتر سید یحیی یثربی

عکس کاور خود را تغییر دهید
بارگذاری
yasrebi
عکس کاور خود را تغییر دهید
استاد تمام فلسفه و عرفان اسلامی، تمام وقت خود را صرف نقد و نظریه پردازی علمی و فلسفی کرده و همه همت خود را به فلسفه، منطق، معرفت شناسی، عرفان و دین شناسی معطوف ساخته است.
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوز اطلاعاتی به نمایۀ خود نیفزوده است.

یثربی

فلسفه و عرفان اسلامی

ویژگی اشتراک (این بخش را فقط شما میبینید)

دکمه بازگشت به بالا