علمی پژوهشی

آنچه هرگز جامعه شناس حرفه ای استفاده نمی کند

جامعه شناس باید چنان به حرفه خویش بپردازد که همه را شیفته و علاقمند به کار خود نماید و همچنین عرصه های سودمندی و گشایش امور را به عموم نشان دهد.
افراد، گروه ها و سازمان ها باید هم از سر شور و اشتیاق برای مماشات و آشنایی با کار جامعه شناس به او مراجعه کنند و هم از سر نیاز و خواسته ای که از عهده جامعه شناس برمی آید.
درواقع، جامعه شناس هم باید عقل و منطق دیگران را مغلوب خویش نماید و هم عشق و قلب آنها را متوجه خود سازد.
اشتباه است! اگر تصور شود
تنها با علم به دانسته ها و ترسیم عقلی و استدلالی امور می توان فرصت های شغلی را از آن خود کرد.
چرا که تبحر بر علم، تنها یکی از دو بال موفقیت شغلی هستند و بال دیگر تصاحب قلب و عشق دیگران است که درها را برای کار و شغل می گشاید و موجب همکاری و مشارکت برای انجام تجویزات جامعه شناس می شود.
با این رویکرد، جامعه شناس حرفه ای باید چه کند؟
چگونه هم میدان دار علم و عقل باشد؟ و هم قلب و عشق ها را به سوی خود فرا خواند؟
چگونه هم سرآمد تبحر و تخصص باشد؟ و هم شور و اشتیاق را بیافریند؟
چگونه هم برنامه و استراتژی را پیش ببرد؟ و هم علاقه و انگیزه را بسازد؟1 . . .

محتوای ویژه

این مقاله محدود برای اعضای ویژه می باشد

با تهیه اشتراک به این مطلب دسترسی خواهید داشت

تهیه یا تمدید اشتراک

ورود برای اعضا

دکتر منیژه نویدنیا

دکتری جامعه شناسی. نظریه پرداز و محقق. نویسنده اولین کتاب امنیت اجتماعی در ایران، معرف جامعه شناسی تحلیلی با نگارش شش جلد کتاب، استاد دانشگاه و موسس سایت جامعه شناسان جوان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا