علمی پژوهشی

برخورد جامعه شناس حرفه ای با سنت ها چگونه است؟

انسان ها و جوامع بر گذشته تکیه دارند و چه بسا بسیاری از افتخارات، غرور، معنا و معرفت، بزرگی و والامقامی آنها از گذشته ریشه می گیرد.
اصل و نسب یکی از آنهاست.
افراد با افتخار از اجداد خود یاد می کنند و احساس شگفت انگیز و خارق العاده ای را نسبت به آنها دارند.
اجداد چه دست به کارهای بزرگی زده باشند و چه زندگی عادی را گذرانده باشند!
چه مهربان و خوش قلب بوده باشند و چه خشن و ناملایم!
چه کمک احوال قوم و خویش بوده اند و چه خیرشان به کسی نرسیده باشد!
خلاصه؛
هر چه بوده اند و هر چه کرده اند.
هر چه گفته اند و هر چه ناگفته گذاشته اند.
برای نسل امروزشان موجب افتخار و یادآوری یاد و خاطرات آنها دل انگیز و شیرین است.

به طور کلی، سنت ها نیز چنین هستند.
هر آئین و رسم که از گذشتگان به نسل امروز رسیده است با شور و اشتیاق به انجام می رسد و مورد احترام است.
سنت ها چون سال های طولانی تکرار شده اند و نسل های متعددی را دربرمی گیرند در زمره سرمایه فرهنگی جامعه به شمار می آیند که به موجب آن می توان سرمایه اجتماعی را نیز ایجاد کنند.
سرمایه فرهنگی؛ یعنی
الگوهایی از راه و روش زندگی که موجب سود و فایده هستند.
قاعده هایی برای رفتار و بروز هیجانات که باعث ارزش و نفع می شوند.
سبک هایی برای زندگی که خطا را به حداقل و استفاده را به حداکثر دارند.

سرمایه اجتماعی؛ یعنی
مراودات و تعاملات که روی خوش زندگی (شادی، همکاری، محبت ...) را موجب می شود.
نوع رفتارها و شیوه های برخوردی که شایستگی (رشد، تربیت ...) را به ثمر می رساند.
مناسبات و روابطی عمیق و پایدار که دلبستگی و تعلقات (هویت خانوادگی، ملی ...) را شکل می دهد.

به این ترتیب، عقلانیت ابزاری به آسانی می تواند سودآوری سنت ها را در سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی دریابد، گرچه از حساب و کتاب در ارزش آفرینی سنت ها ناتوان است.
ازاینرو، عقلانیت ابزاری به حفظ و پاسداری از سنت ها نظر دارد تا سودآوری آنها در جامعه برقرار بماند.

اما، جامعه شناس حرفه ای در قبال سنت ها و با سنت ها چه می کند؟1 . . .

محتوای ویژه

این مقاله محدود برای اعضای ویژه می باشد

با تهیه اشتراک به این مطلب دسترسی خواهید داشت

تهیه یا تمدید اشتراک

ورود برای اعضا

دکتر منیژه نویدنیا

دکتری جامعه شناسی. نظریه پرداز و محقق. نویسنده اولین کتاب امنیت اجتماعی در ایران، معرف جامعه شناسی تحلیلی با نگارش شش جلد کتاب، استاد دانشگاه و موسس سایت جامعه شناسان جوان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا