علمی پژوهشی

جامعه شناس چرا لازم است با کارفرما اتمام حجت کند؟

سوالات زیر، نمونه هایی از موضوعاتی است که مورد مطالعه و تحقیق جامعه شناس می باشد:
جامعه از چه نوع نظمی برخوردار است؟
خانواده به چه فعالیت های می پردازد؟
یک سازمان غیرانتفاعی از چه شیوه های همکاری استفاده می کند؟
دولت از شهروندان چه فعالیت هایی را انتظار دارد؟
همکاری چه اشکال و اقسامی دارد؟
چرا پرخاشگری در یک گروه بالا می گیرد؟
آیا رقابت موجب توسعه می شود؟
قوانین و هنجارها چه فعالیت هایی را رواج می دهند؟
روابط همسایگی بر چه انتظارات و نقش هایی استوار است؟
ادیان، پیروان خود را به چه کارهای تشویق می کنند؟
گروه های مرجع برای چه عملکردهایی مورد توجه قرار دارند؟
چرا جنگ، اختلاف و درگیری می شود؟
و ...
به این ترتیب، آموزه اصلی که راهنمای جامعه شناس در اینجا قرار دارد این است که:
جامعه شناس با محور قرار دادن این آموزه باید مبادرت به اتمام حجت با کارفرما یا کسانی نماید که خواستار کمک او هستند.1 . . .

محتوای ویژه

این مقاله محدود برای اعضای ویژه می باشد

با تهیه اشتراک به این مطلب دسترسی خواهید داشت

تهیه یا تمدید اشتراک

ورود برای اعضا

دکتر منیژه نویدنیا

دکتری جامعه شناسی. نظریه پرداز و محقق. نویسنده اولین کتاب امنیت اجتماعی در ایران، معرف جامعه شناسی تحلیلی با نگارش شش جلد کتاب، استاد دانشگاه و موسس سایت جامعه شناسان جوان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا