علمی تحلیلی

جامعه شناسی و مانیفست آن

 در تحلیل پیش رو می کوشیم تا به این سوال پاسخ دهیم که جامعه شناسی چیست؟ و به ما چه می گوید؟ به عبارتی جامعه شناسی به چه معناست؟ و مانیفست آن به ما چه می گوید؟

واژه جامعه شناسی را برای نخستین بار آگوست کنت [1]،(1875-1789م) فیلسوف فرانسوی در نیمه اول قرن نوزدهم به کار برد.

او در ابتدا برای علم موردنظر خود فیزیک اجتماعی را به کار گرفت.

اما، چون آدلف کِتله [2] ریاضی دان بلژیکی و پایه گذار علم آمار، از این اصطلاح برای نام گذاری کتاب خود استفاده کرده بود، از واژه سوسیولوژی [3] استفاده کرد.

سوسیولوژی، از دو واژه ی سوسیو [4] و لوژی[5] تشکیل شده است که اولی به معنای جامعه و دومی به معنای شناخت یا شناسی است.

بنابراین، واژه سوسیولوژی به معنای جامعه شناسی و یا شناخت جامعه است.

اما جامعه شناسی در اصطلاح به چه معناست؟

باید گفت که، جامعه شناسی یک شیوه، دیدگاه و رویکردی است، که با آن انسان، جامعه و جهان را مطالعه می کنیم.

به عبارتی یک شیوه نگریستن به انسان، یک دیدگاه به جامعه و یک رویکرد به جهان است.

به عبارت دقیق تر، شیوه ای است که به وسیله آن کنش اجتماعی مطالعه می شود.

دیدگاهی است که به وسیله آن پدیده های اجتماعی مطالعه می شوند و رویکردی است که به وسیله آن جهان اجتماعی مطالعه می شود.

مانیفست جامعه شناسی چیست؟ به تعبیری جامعه شناسی به ما چه می گوید؟

الف. جامعه شناسی به ما می گوید؟ رویکردمان به مسایل جامعه باید واقع بینانه باشد.

ب. جامعه شناسی به ما می گوید؟

ممکن است نتوانیم نظام نابرابر جامعه را از بین ببریم، اما در کنش متقابل با دیگران باید بر علیه نابرابری و بی عدالتی سخن بگوییم.

پ. جامعه شناسی به ما می گوید؟

برای تاثیرگذاری بر جامعه باید قدرت وجود داشته باشد، اما من به عنوان یک فرد فاقد قدرت هستم.

بنابراین، باید به جنبش ها، احزاب و گروه هایی که علاقه جامعه شناختی دارند، کمک مادی و معنوی بکنم.

ت. جامعه شناسی به ما می گوید؟

تغییر آسان نیست، بنابراین باید خشم خود را در مورد بی عدالتی با انتظارات واقع گرایانه متعادل سازیم.

ث. مانیفست جامعه شناسی به تعبیری جامعه شناسی به ما چه می گوید؟

فریب نخورید، زیرا تغییر واقعی در الگوهای جامعه است. تنها با رای دادن که یکی می آید و دیگری می رود، تغییر اَساسی صورت نخواهد گرفت.

تنها با تصویب قانون، بر ضد چیزی یا به نفع چیزی شیوه عملکرد جامعه تغییر نخواهد کرد.

درواقع، تغییر زمانی اتفاق می افتد که نظام ارزشی جامعه تغییر پیدا کند.

ج. جامعه شناسی به ما می گوید؟

جامعه شناسی به ما هشدار می دهد که، تغییر معمولاً به سود کسانی که موفق می شوند، نیست.

زیرا، اگر فرد آن را می خواهد باید با کسانی که از الگوهای اجتماعی موجود سود می برند، مبارزه کند و الگوهای  جدید ارائه نماید.

چ. جامعه شناسی به ما می گوید؟

آزادی دو بخش دارد، یکی آزادی در تفکر و دیگری آزادی در عمل، و تا مادامی که این دو جنبه در کنار یکدیگر در جامعه وجود نداشته باشد، آزادی واقعی وجود نخواهد داشت.

ح. ث. مانیفست جامعه شناسی به تعبیری جامعه شناسی به ما چه می گوید؟

 از بین بردن نابرابری امکان پذیر نیست، اما سوال این است که چه میزان از نابرابری باید در جامعه وجود داشته باشد؟

خ. جامعه شناسی به ما می گوید؟

جامعه منهای رقابت مساویست با کمونیسم. اما جامعه به علاوه رقابت، مساویست با سرمایه داری.

بنابراین، اگر خواهان سرمایه هستیم باید در تمامی نهادهای جامعه رقابت وجود داشته باشد، از رقابت در آموزش و پرورش! تا رقابت در بازار.

د. جامعه شناسی به ما می گوید؟

بدترین قوانین بر بهترین ارباب ها ترجیح دارند، زیرا قوانین نورچشمی ندارند، اما ارباب ها نورچشمی دارند.

ذ. ث. مانیفست جامعه شناسی به تعبیری جامعه شناسی به ما چه می گوید؟

حکومتی خوب است که خودش را فدای مردمش کند، نه این که از مردم بخواهد، همه فدای او شوند.

ر. جامعه شناسی به ما می گوید؟

حکومتی خوب است که اولاً گردش قدرت در آن وجود دارد، ثانیاً کوتاه مدت باشد، ثالثاً در اُمور افراد جامعه دخالت نکند و رابعاً فرصت برابر را برای تک تک افراد جامعه فراهم آورد.

ز. جامعه شناسی به ما می گوید؟

تا مادامی که یک نفر در راس تصمیم گیری و تصمیم سازی قرار دارد، از هیچ حزب و یا گروه سیاسی کاری ساخته نیست.

ژ. جامعه شناسی به ما می گوید؟

تا مادامی که عده ای از تعقیب قضایی مصون هستند، مبارزه با فساد کار بیهوده ای است.

س. جامعه شناسی به ما می گوید؟

جامعه ای دموکراتیک است که در آن فرد در اندیشه و در عمل آزاد است، حکومت به طور موثر محدود است.

تفاوت انسان ها مورد حمایت و احترام است و همه انسان ها فرصت برابر برای زندگی آبرومند را دارند.

August COMTE-[1]

Adolphe Qutelet-[2]

Sociology-[3]

Socio-[4]

Logy-[5]

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا