علمی پژوهشی

جامعه شناس حرفه ای چه برنامه ای را در اختیار کارفرما می گذارد؟

مقالات جامعه شناس حرفه ای شامل یکسری تکنیک، ابزار، راهبرد و غیره است که برای ورود به «حرفه و شغل» در اختیار جامعه شناس قرار داده شده است.
بسیاری از این مطالب تقدم و تاخر ندارند و خواندن و یاد گرفتن آنها چشم اندازی را برای اقدام و اجرا در بازار کار فراهم می کند.
اما، برخی مقالات نیازمند پیش زمینه و آشنایی با «جامعه شناس حرفه ای» است که این مطلب از جمله آنهاست.
چرا که اجرای این آموزه که در این مقاله به آن پرداخته شده است، نیازمند آن است که خواننده پاسخ سوالاتی از این دست را آموخته باشد.
جامعه شناس حرفه ای کیست؟ چه می کند؟ کجا هست؟
چرا باید جامعه شناس حرفه ای شد؟
تفاوت وظیفه و نقش جامعه شناس حرفه ای با جامعه شناس چیست؟ و ...
امری روشن است که «برنامه» برای هر اقدام و اجرایی لازم و ضروری است.1 . . .

محتوای ویژه

این مقاله محدود برای اعضای ویژه می باشد

با تهیه اشتراک به این مطلب دسترسی خواهید داشت

تهیه یا تمدید اشتراک

ورود برای اعضا

دکتر منیژه نویدنیا

دکتری جامعه شناسی. نظریه پرداز و محقق. نویسنده اولین کتاب امنیت اجتماعی در ایران، معرف جامعه شناسی تحلیلی با نگارش شش جلد کتاب، استاد دانشگاه و موسس سایت جامعه شناسان جوان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا