علمی پژوهشی

جامعه شناس حرفه ای چگونه تحرک می آفریند؟ (قسمت اول)؛ ارزش ها

«جمع» در هر موقعیت و شرایطی که باشد باید حرکت کند و دست به اقدام بزند تا بتواند امور را سامان دهی کند.
سکون و ایستایی مشکلی را حل نمی کند و باید حرکت کرد.
باید ترس ها، نگرانی ها، اضطراب ها را کنار نهاد و پا به میدان عمل گذاشت.
خطرات و آسیب ها را به جان خرید و به سوی خواسته ها با عزم راسخ پیش رفت.
باید حرکت کرد و برای حل و فصل مشکلات و معضلات اقدام نمود.
تحرک صعودی همان حرکت کردن است ولی رو به بالا؛ یعنی به سوی قله های موفقیت، فراوانی، ثروت، آسایش و هر آنچه «جمع» را خرسند و راضی می کند.
تحرک صعودی یعنی حرکت کردن با اطمینان و خاطر جمعی برای بهتر شدن و بهتری را بدست آوردن.
تحرک صعودی؛ کوشش و تلاش قطعی و حتمی برای خواسته های والا و عالی است.
تحرک صعودی؛ تضمین دریافت پاداش ها و امتیازات، با عزم را جزم کردن است.
تحرک صعودی؛ تکاپو و تقلایی است که نتیجه ثمربخش را به بار می نشاند.
و ...
اینجاست که جامعه شناس حرفه ای، «جمع» را به سوی «حرکت» سوق می دهد و سپس نقشه راهی برای «حرکت صعودی» آشکار می سازد.
اول؛
باید «جمع» از سُستی و تنبلی دست بردارد!
باید از تسلیم شرایط بودن، صرف نظر کند!
و
حاضر شود که تلاش کند و حرکت را به جان بخرد
قبول کند از عادات ها دست بکشد و اقدام کند
پس از آن؛ لازم:
«جمع» مطمئن باشد که به شرایط بهتر می رسد
خاطر جمع باشد که تلاش و حرکت به مقصود می انجامد.
جامعه شناس حرفه ای با به میان کشیدن «ارزش ها»، این دو گام را برای «جمع» محقق می کند.
فراموش نکنید که جامعه شناس در مدح و ثنای «ارزش ها» به وعظ نمی پردازد.
به یاد داشته باشید که جامعه شناس از تاثیر و تاثر «ارزش ها» سخن نمی گوید.1 . . .

محتوای ویژه

این مقاله محدود برای اعضای ویژه می باشد

با تهیه اشتراک به این مطلب دسترسی خواهید داشت

تهیه یا تمدید اشتراک

ورود برای اعضا

دکتر منیژه نویدنیا

دکتری جامعه شناسی. نظریه پرداز و محقق. نویسنده اولین کتاب امنیت اجتماعی در ایران، معرف جامعه شناسی تحلیلی با نگارش شش جلد کتاب، استاد دانشگاه و موسس سایت جامعه شناسان جوان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا