علمی پژوهشی

رفتارهای جنسی در فضاهای عمومی

رفتارهای جنسی در فضاهای عمومی

هر جامعه ای در تمامی دوران با سکس و یا رابطه جنسی همواره رابطه ای نزدیکی داشته و خواهد داشت.

رفتارهای جنسی تاثیر زیادی در جامعه دارد و ما نمی توانیم این تاثیرات را نادیده بگیریم.

برلانت و وارنر (2005) ادعا می کنند که «فضای عمومی جامعه نوعی فضای میزبان است و ما در قبال آن مسئول هستیم، اما چگونه عملی وارد فرهنگ آن جامعه می شود و بخشی از آداب و سنت آن جامعه می شود».

از این رو، همانطور که برلانت و وارنر می گویند، آیا فضای عمومی جامعه برای همه تمایلات و رفتارهای جنسی مناسب است؟

وقتی در مورد رابطه جنسی در فضای عمومی جامعه صحبت می کنیم منظورمان چیست؟

صحبت از رفتارهای جنسی در فضای عمومی به این معنا نیست که عمل جنسی در یک مکان عمومی می بایست خود را نشان دهد، بلکه راه هایی است که رابطه جنسی از طریق سیاست، قانون، اقتصاد، آموزش و غیره می بایست در معرض عموم قرار گرفته و در مورد آن صحبت شود.

آگاهی از گفتمان جنسی هرگز به معنای ترویج اصول غیراخلاقی که جوامع سنتی و مذهبی درگیر آن هستند نمی باشد.

مگر اینکه بخواهیم رابطه جنسی خصوصی و محرمانه بوده و در حوزه محرمانه زندگی کند.

بنابراین، رابطه جنسی در فضای عمومی مربوط به اعمال جنسی در عموم نیست، بلکه مربوط به آگاهی از گفتمان و تمایلات جنسی در حوزه عمومی است.

امروزه در جامعه ما صحبت کردن در مورد سکس موضوعی بسیار شخصی در بین مردم می باشد.

رابطه جنسی ممکن است در نگاه سنتی یک عمل طبیعی باشد، اما در واقع رابطه جنسی عملی است که توسط عموم مردم ساخته شده است و هرگز متعلق به یک فرد نمی باشد.

بنابراین، هرگز نمی تواند در خفا زندگی کرده و امری کاملاً شخصی تلقی گردد.

چرا که اگر همواره سرکوب شود و تنها محدود به اتاق زوجین شود، سبب خواهد شد که آثار مخرب خود را به گونه ای دیگر در جامعه رواج دهد.

آنچه که امروزه اکثر جوامع سنتی در رابطه با رابطه جنسی به مشکل خورده اند، به دلیل سرکوب کردن میل جنسی و گفتمان جنسی در عموم می باشد.

تجاوزها و خشونت های جنسی، نتیجه سرکوب این اعمال می باشد.

ما ناآگاهانه دوست داریم تمایلات جنسی را درگیر واژه های مانند غیرت و اصالت کنیم و همواره در برابر آن جبهه بگیریم.

آن را امری کاملاً خصوصی تلقی کرده و خود و اطرافیان خود را وادار کنیم تا در برابر هرگونه عمل جنسی چه به صورت لذت و چه به صورت خشونت سکوت کنند.

شاید یکی از راه های موفقیت در از بین بردن خشونت جنسی چه برای زنان و دختران بلکه برای پسران و کودکان نیز قبول گفتمان جنسی در فضاهای عمومی باشد.

رابطه جنسی همواره چه مشروع و چه نامشروع باعث به وجود آمدن روابط زیادی در نهادهای مختلفی می شود و این نهادها را درگیر خود می کند.

سرکوب کردن، محرمانه کردن، خصوصی تلقی کردن و شخصی نشان دادن رابطه جنسی بزرگترین اشتباه در ترویج خشونت جنسی در جامعه می باشد.

منابع:

Berlant, Lauren, and Micheal Warner. 2005. Sex in Public. In Publics and Counter Publics, by Michael Warner. New York: Zone Books.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا