علمی پژوهشی

سازگاری اجتماعی و فرصت های شغلی پیشروی جامعه شناس

دانش آموخته جامعه شناسی برای یافتن کار و شغل به هر سازمان، اداره و شرکتی که می رود با این سوال مواجه می شود که چه کاری از دستش برمی آید؟
با استخدام او اداره یا سازمان از چه اقدامات اجرایی یا فواید عملی برخوردار خواهد شد؟
سازمان به چه امتیازات و مزایایی دست پیدا می کند؟
و جامعه شناس چه فضای کاری را فراهم خواهد کرد؟
خلاصه جامعه شناس کمک احوال چه چیزی و چه شرایطی است؟

برای این سوالات به طور دقیق و مشخص پاسخی وجود ندارد (مراجعه کنید به مقاله «دانش آموختگان جامعه شناسی کجا کار دارند؟»).
هر کس که جامعه شناسی خوانده است خود نیز با این سوالات روبرو است.
لذا، برای سر و سامان دادن به این وضعیت باید به ایجاد چرخه شغلی مفید و دقیق پرداخت تا کارهایی که از دست جامعه شناس برمی آید روشن و مشخص شود. 1 . . .

محتوای ویژه

این مقاله محدود برای اعضای ویژه می باشد

با تهیه اشتراک به این مطلب دسترسی خواهید داشت

تهیه یا تمدید اشتراک

ورود برای اعضا

دکتر منیژه نویدنیا

دکتری جامعه شناسی. نظریه پرداز و محقق. نویسنده اولین کتاب امنیت اجتماعی در ایران، معرف جامعه شناسی تحلیلی با نگارش شش جلد کتاب، استاد دانشگاه و موسس سایت جامعه شناسان جوان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا