علمی توصیفی

شاخص های کيفيت زندگی کاری

شاخص ها با توجه به تعاریف کیفیت زندگی کاری به قرار زیر است:  

الف) مشارکت در تصميم گيری: مشارکت يک درگيری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعيت های گروهی است که آنان را برمی انگيزد تا برای دستيابی به هدف های گروهی تلاش کنند و در مسئوليت های کار شريک شوند.

ايجاد تغيير در سازمان بستگی به مديريت سازمانی دارد. در يک حجم روزافزون، سازمان ها به يک سيستم مديريت مشارکتی روی آورده اند که اين سيستم به بهبود کيفيت کاری و تجهيز و تقويت نيروی انسانی و عوامل اجرايی تاکيد می کند.

اين ديدگاه های نوين مديريت مشارکتی موجب بهبود بهره وری و افزايش منافع سازمان شده است، علاوه بر اين رضايت شغلی افراد نيز افزايش يافته است.

مشارکت در تصميم گيری راهکارهايی را برای حل برخی از مسائل سازمان و مديريت ارائه می دهد.

با توجه به پذيرش آن در کشورهای مختلف، ديگر مشارکت يک انتخاب نيست، بلکه يک اجبار و ضرورت است.

مشارکت در سازمان های جديد به عنوان هسته اصلی پارادايم دموکراسی محسوب می شود.

کاترين ای ميلر از دانشگاه ايالتی ميشيگان و پيتر آرمونگ از دانشگاه کاليفرنيای جنوبی در مقاله ای چنين اظهار نظر می کنند:

مشارکت به مراتب بالاتری از احتياجات منجر می شود. مانند خوديابی، احترام، استقلال و برابری که به نوبه خود رضايت و روحيه را ارتقاء می دهد.

اريچي و ميلرز اظهار داشته اند که تئوری روابط انسانی در مشارکت کاری از اهميت خاصی برخوردار است.

آنها به سادگی معتقدند که زمانی که زيردستان احساس مشارکت در کار داشته باشند و يا مورد مشاوره قرار گيرند، نيازهای نفسانی آنها ارضاء شده و بيش از گذشته همکاری خواهند داشت.

ب) فضای کاری: فضای کاری وضعيتی است که افراد در آن کار می کنند.

اين فضا تجلّی برداشت های کارکنان و سبک مديريت، نظام ارزشی سازمان است.

اين برداشت پاداش و رويه هایی را فراهم می آورد که چگونگی کارها را تعيين می کند.

ج) مزايا، خدمات و امکانات رفاهی: مزايا معرف بخش مهمی از دريافت های کارکنان است.

مزايا عبارت از آن قبيل مبالغی است که به صورت غيرمستقيم به کارکنان و به سبب ادامه همکاری آنان با سازمان پرداخت می شود.

نظام پاداش کارکنان از خط مشی ها، فرايندها و کارکردهای منسجم سازمان برای پاداش دهی به کارکنان مطابق با نقش، مهارت و شايستگی ای کاری که دارند و ارزش آنها را تشکيل می دهد، پرداخت می شود.

چنانچه خدمات کارکنان در حد مورد انتظار باشد، ميزان رضايت آنان از طريق نظام حقوق و دستمزد کاری صورت می گيرد.

در صورتی که فراتر از سطح مورد انتظار باشد، به صورت مزايا يا پاداش مبالغی دريافت می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا