علمی پژوهشی

نکات مهم که جامعه شناس باید در حرفه خویش در نظر داشته باشد

باید گفت که نکات و اصولی که جامعه شناس را در شغل و حرفه خویش سرآمد و موفق می نماید، می تواند گسترده و بی شمار باشد.
اما، دانستن چند نکته اساسی که بتوان مبنای کار قرار گیرد، از اهمیت جدی برخوردار است.
این نکات را چگونه می توان یافت؟
آنها را باید از دل موضوعات مورد بررسی جامعه شناسی بیرون کشید.
لذا، با علم به «جمع» می توان به اصول مورد نظر در کار و شغل جامعه شناس دست یافت.
بنابراین، در این مقاله از اصول مهم «جمع»، به چگونگی استفاده از آنها در کار و شغل جامعه شناس پی می برید.1 . . .

محتوای ویژه

این مقاله محدود برای اعضای ویژه می باشد

با تهیه اشتراک به این مطلب دسترسی خواهید داشت

تهیه یا تمدید اشتراک

ورود برای اعضا

دکتر منیژه نویدنیا

دکتری جامعه شناسی. نظریه پرداز و محقق. نویسنده اولین کتاب امنیت اجتماعی در ایران، معرف جامعه شناسی تحلیلی با نگارش شش جلد کتاب، استاد دانشگاه و موسس سایت جامعه شناسان جوان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا