علمی پژوهشی

کارآمدی جامعه شناس حرفه ای این است که …

وقتی جامعه شناس به اداره، سازمان، شرکت، مسجد ... فراخوانده می شود، برای این است که کار از دست عوامل مجموعه خارج است.
اما، این به معنای آن نیست که حتماً می توان کار را به جامعه شناس واگذاشت.
مگر آن که،
مگر آن که،
مگر آن که اطمینان به کار جامعه شناس مسجل شده باشد.
و این اطمینان تنها و تنها با کارآمدی و کارآیی جامعه شناس حاصل می شود.
جامعه شناس چگونه به کار بپردازد که کارآمدی او عیان و آشکار باشد؟
جامعه شناس چگونه وارد شود که نگرانی ها را به خاطرجمعی تبدیل کند؟
جامعه شناس چگونه عمل کند که ترس ها از بین برود؟ و ...
جواب همه این سوالات بستگی به تبحر و مهارت جامعه شناس دارد که بلافاصله پس از آشنایی و آغاز گفتگو، به اموری بپردازد که نشان می دهد می تواند زمام امور را به دست گیرد و انتظار گفتگوکنندگان را برآورده نماید.
براستی؛ کارآمدی جامعه شناس حرفه ای این است که ...1 . . .

محتوای ویژه

این مقاله محدود برای اعضای ویژه می باشد

با تهیه اشتراک به این مطلب دسترسی خواهید داشت

تهیه یا تمدید اشتراک

ورود برای اعضا

دکتر منیژه نویدنیا

دکتری جامعه شناسی. نظریه پرداز و محقق. نویسنده اولین کتاب امنیت اجتماعی در ایران، معرف جامعه شناسی تحلیلی با نگارش شش جلد کتاب، استاد دانشگاه و موسس سایت جامعه شناسان جوان

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا