اسماعيل باقری

عکس کاور خود را تغییر دهید
بارگذاری
bagher2008
عکس کاور خود را تغییر دهید
فارغ ااتحصيل جامعه شناسی از دانشگاه علوم و تحقيقات تهران، علاقمند به جامعه شناسی سياسی و بررسی تحولات غرب آسيا بويژه افغانستان و پاكستان، عضو موسسه مطالعات انديشه سازان نور.
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوز اطلاعاتی به نمایۀ خود نیفزوده است.

باقری

علوم اجتماعی، جامعه شناسی محض

ویژگی اشتراک (این بخش را فقط شما میبینید)

دکمه بازگشت به بالا