دکتر کامل دلپسند

عکس کاور خود را تغییر دهید
بارگذاری
delpasand
عکس کاور خود را تغییر دهید
استاد مدعو جامعه شناسی، پژوهشگر توسعه، فرهنگ و شهر
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوز اطلاعاتی به نمایۀ خود نیفزوده است.

دلپسند

دکتری جامعه شناسی توسعه اقتصادی و اجتماعی دانشگاه تهران

ویژگی اشتراک (این بخش را فقط شما میبینید)

دکمه بازگشت به بالا