دکتر علی دینی ترکمانی

عکس کاور خود را تغییر دهید
بارگذاری
dini
عکس کاور خود را تغییر دهید
استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد ایران
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوز اطلاعاتی به نمایۀ خود نیفزوده است.

دینی ترکمانی

اقتصاد

ویژگی اشتراک (این بخش را فقط شما میبینید)

دکمه بازگشت به بالا