دکتر پرویز اجلالی

عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
دانشیار جامعه شناسی، عضو هیئت مدیره انجمن جامعه شناسی ایران، عضو هیئت علمی بازنشسته موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اجلالی

جامعه شناسی

دکمه بازگشت به بالا
بستن