علی اصالتی

عکس کاور خود را تغییر دهید
esalati
عکس کاور خود را تغییر دهید
دانشجوی علوم ارتباطات اجتماعی، نویسنده در حوزه ارتباطات، فرهنگ و جامعه شناسی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اصالتی

علوم ارتباطات

انتشار مقاله در جامعه شناسان جوان
دکمه بازگشت به بالا
بستن