دکتر ناصر فکوهی

عکس کاور خود را تغییر دهید
بارگذاری
fakouhi
عکس کاور خود را تغییر دهید
دکتری انسان شناسی، استاد دانشگاه تهران؛ حوزه فعالیت انسان شناسی شهری و سیاسی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

فکوهی

انسان شناسی

ویژگی اشتراک (این بخش را فقط شما میبینید)

دکمه بازگشت به بالا