دکتر رضا کلاهی

عکس کاور خود را تغییر دهید
بارگذاری
kolahi
عکس کاور خود را تغییر دهید
دکتری جامعه‌شناسی فرهنگی از دانشگاه تهران، استادیار پژوهشکده‌ مطالعات اجتماعی و فرهنگی. حوزه‌های علاقه:
مطالعات پسااستعماری، جامعه‌شناسی اخلاق، جامعه‌شناسی دین، تحلیل زندگی‌نامه
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوز اطلاعاتی به نمایۀ خود نیفزوده است.

کلاهی

جامعه شناسی فرهنگی

ویژگی اشتراک (این بخش را فقط شما میبینید)

دکمه بازگشت به بالا