دکتر محمد لکزایی

عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

لکزایی

دکترای جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران-دانشگاه آزاد تهران مرکز

بستن