دکتر یونس نوربخش

عکس کاور خود را تغییر دهید
بارگذاری
nourbakhsh
عکس کاور خود را تغییر دهید
جامعه‌شناس و دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تهران. اولین رئیس آکادمی اسلامی آلمان، مؤسس مرکز مطالعات بین‌المللی دانشگاه تهران، مؤسس کرسی یونسکو در سلامت اجتماعی و توسعه
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوز اطلاعاتی به نمایۀ خود نیفزوده است.

نوربخش

جامعه شناسی

ویژگی اشتراک (این بخش را فقط شما میبینید)

دکمه بازگشت به بالا