دکتر مهراب صادق نیا

عکس کاور خود را تغییر دهید
بارگذاری
sadeghnia
عکس کاور خود را تغییر دهید
دکتری جامعه شناسی فرهنگ از دانشگاه علامه طباطبائی تهران، استادیار گروه ادیان ابراهیمی دانشگاه ادیان و مذاهب
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوز اطلاعاتی به نمایۀ خود نیفزوده است.

صادق نیا

جامعه شناسی فرهنگ

ویژگی اشتراک (این بخش را فقط شما میبینید)

دکمه بازگشت به بالا