دکتر سیدجواد میری مینق

عکس کاور خود را تغییر دهید
Seyedjavad
عکس کاور خود را تغییر دهید
عضو هیئت علمی (دانشیار) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

میری مینق

جامعه شناسی

ویژگی اشتراک (این بخش را فقط شما میبینید)

دکمه بازگشت به بالا