دکتر سیدجواد میری مینق

عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
عضو هیئت علمی (دانشیار) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

میری مینق

جامعه شناسی

دکمه بازگشت به بالا
بستن