علمی پژوهشی

اصول کار جامعه شناس حرفه ای (قسمت چهارم)؛ هماهنگی اجتماعی

هماهنگی نیز به اهمیت تعادل و نظم است. هماهنگی یعنی تناسب بین اجزای مختلف یک «جمع» که حیات «جمع» را ممکن گرداند. هماهنگی بین مغز و قلب، بین دست و پا ... نمونه های ساده ای هستند که اهمیت هماهنگی را برای زنده بودن، آشکار می کنند.
هماهنگی بین اجزای یک ماشین نیز شرایط را برای حرکت مهیا می کند. کافی است یک چرخ یا یک سیلندر با سایر اجزای ماشین هماهنگ نباشد، در نتیجه ماشین قادر به حرکت نیست یا با مشکلات زیادی مواجه است تا بتواند به حرکت خود ادامه دهد.
هماهنگی بین نهاد اقتصاد با سیاست
هماهنگی بین خانواده و نظام آموزش و پرورش
هماهنگی بین نهاد دین با نظام فرهنگی
هماهنگی بین زن و مرد در خانواده
هماهنگی بین رئیس و کارمند در اداره
هماهنگی بین استاد و دانشجو در دانشگاه
هماهنگی بین همسایه ها برای برخورداری از آرامش
و ...
نشان می دهند که هماهنگی است که موجب می شود امور به پیش روند و شرایط برای انجام کارها مهیا شود.1 . . .

محتوای ویژه

این مقاله محدود برای اعضای ویژه می باشد

با تهیه اشتراک به این مطلب دسترسی خواهید داشت

تهیه یا تمدید اشتراک

ورود برای اعضا

دکتر منیژه نویدنیا

دکتری جامعه شناسی. نظریه پرداز و محقق. نویسنده اولین کتاب امنیت اجتماعی در ایران، معرف جامعه شناسی تحلیلی با نگارش شش جلد کتاب، استاد دانشگاه و موسس سایت جامعه شناسان جوان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا