علمی پژوهشی

انرژی اجتماعی ؛ آغاز کار جامعه شناس حرفه ای

انرژی اولین منبع مهم حیات و اصلی ترین آنهاست.
بگذریم که به نقل از انیشتن (انرژی از بین نمی رود و از حالتی به حالت دیگر تبدیل می شود)، می توان دنیا را در انرژی خلاصه کرد.
تلاش و کوشش
عزم و اراده
انتخاب و اختیارگری
ساختن و به وجود آوردن
و ...
در گرو «انرژی» است. انرژی به عنوان نیروی حرکت، تکاپو و جنب و جوش.
انرژی اجتماعی نیز مانند هر نوع دیگر «انرژی»، دو حالت دارد:
1- طبیعی؛ یعنی ذاتی و جوهری وجود دارد مانند شادی و خنده
2- ساختنی؛ یعنی باید آن را با تدابیر و شیوه هایی آفرید مانند جشن ها که موجب شادی و خنده می شوند.
استفاده از دو حالت می تواند موجب کارآمدی بالاتری در کسب و انتقال «انرژی» باشد.
لذا، در هر موقعیت لازم است هم به موارد طبیعی «انرژی» توجه داشت و هم به شیوه ها و برنامه هایی که می توان «انرژی» را ساخت.
آنچه در این مقاله آمده است به چگونگی ساخت و پرداخت «انرژی اجتماعی» نظر دارد که جامعه شناس حرفه ای از آن برخوردار است.1 . . .

محتوای ویژه

این مقاله محدود برای اعضای ویژه می باشد

با تهیه اشتراک به این مطلب دسترسی خواهید داشت

تهیه یا تمدید اشتراک

ورود برای اعضا

دکتر منیژه نویدنیا

دکتری جامعه شناسی. نظریه پرداز و محقق. نویسنده اولین کتاب امنیت اجتماعی در ایران، معرف جامعه شناسی تحلیلی با نگارش شش جلد کتاب، استاد دانشگاه و موسس سایت جامعه شناسان جوان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا