علمی پژوهشی

اولین کاری که یک جامعه شناس حرفه ای باید انجام دهد

زندگی جمعی گستره وسیع و پهناوری دارد که هر گوشه و کنار آن توجه جامعه شناس را به مطالعه و تحقیق جلب می کند.
جامعه نیز عرصه کلان دیگری است که جامعه شناس را به سوی مسائل و امور مختلف و متعددی سوق می دهد.
نهادها نیز گرچه در سطح جوامع عرضه اندام می کنند، ولی هر نهاد بستر کلانی از موقعیت ها، جایگاه ها، ... را دربرمی گیرد که می توانند مورد مطالعه و تحقیق جامعه شناس باشند.
به همین ترتیب، سازمان ها، گروه ها و ...
بنابراین، جامعه شناس با جهانی از موضوعات پیش روی خویش مواجه است که باعث می شود برای تصمیم گیری و شروع کار دچار سردرگمی شود.
کار جامعه شناس حرفه ای از کجا شروع می شود؟
چه باید بکند؟
به چه چیزهایی باید بپردازد؟
از جمله سوالات مهم هستند که با پاسخ به آنها راه برای آغاز و شروع کار حرفه ای باز می شود.
قطعاً برای راهنمایی باید از آموزه ای جامعه شناسی شروع کرد و به استناد آن نقشه راهی برای انجام کار حرفه ای ساخت.
با این فرض، این مقاله چگونگی آغاز کار حرفه ای را با استناد به آموزه ای از جامعه شناسی بیان کرده است که در گام نخست، آموزشی از جامعه شناسی را شامل می شود که به باور بسیاری از جامعه شناسان، بنای جامعه شناسی بر آن استوار است.
بعد از آن، شاید دیگر نیازی به توضیح نماند و شما راه را یافته باشید، ولی در عین حال توضیحاتی برای تکمیل و شفاف سازی گام هایی که باید بردارید، ارائه شده است.
همین جا لازم است که به شما تبریک بگوییم، چرا که با خواندن این مقاله کارتان شروع می شود:
کارتان می تواند در دو شکل باشد:
1- معرفی آنچه از دستان برای هر موسسه و سازمان ... برمی آید.
2- خوداشتغالی (یا همان کارآفرینی)، ایجاد شرکت و موسسه برای ارائه کارتان به سایر سازمان ها.
تصمیم را شما می گیرید که به کار اولی یا دومی بپردازید.
ولی با خواندن این مقاله اطمینان یافته اید که کاری از دستان برمی آید که هر واحد جمعی (خانواده، مدرسه، اداره ...) به آن احتیاج دارد و شما کسی خواهید بود که بتوانید این نیاز را برآورده سازید.
پس معطل نکنید و شروع به خواندن مقاله کنید؛ موفق باشید.1 . . .

محتوای ویژه

این مقاله محدود برای اعضای ویژه می باشد

با تهیه اشتراک به این مطلب دسترسی خواهید داشت

تهیه یا تمدید اشتراک

ورود برای اعضا

دکتر منیژه نویدنیا

دکتری جامعه شناسی. نظریه پرداز و محقق. نویسنده اولین کتاب امنیت اجتماعی در ایران، معرف جامعه شناسی تحلیلی با نگارش شش جلد کتاب، استاد دانشگاه و موسس سایت جامعه شناسان جوان

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا