دکتر داود ابراهیم پور

عکس کاور خود را تغییر دهید
بارگذاری
davoodebrahimpoor
عکس کاور خود را تغییر دهید
دکترای جامعه‌شناسی ، استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است
دکمه بازگشت به بالا