علمی توصیفی

جنسیت، خانواده و سیاست های عمومی

خانواده به عنوان موضوع مطالعه، واحد تحلیل و زمینه کنشگری اجتماعی و سیاسی اهمیت روزافزونی پیدا کرده است.

در جامعه‌شناسی، این نهاد از ابتدا به‌عنوان یک رشته مورد تحلیل قرار گرفته و نقش محوری آن در جامعه با کارکردهای چندگانه‌اش بررسی شده است؛ به‌عنوان نظام جامعه پذیرکننده و بازتولید الگوهای اجتماعی-فرهنگی، به‌عنوان حوزه‌ای از سازمان‌دهی کار و اخیراً به‌عنوان فضایی که همراه با سایر نهادهای اجتماعی، مرجعی محوری برای بازتولید هویت اعضای خود در اختیار فرد قرار می‌دهد.

علاوه بر ماهیت یکپارچه‌کننده نهاد خانواده، ویژگی های متناقض آن از منظرهای دیگری نیز مورد شناخته قرار گرفته است، چنان که به‌عنوان زمینه‌های مناقشه، مذاکره و تعارض بین اعضای خانواده تحلیل شده است.

از سوی دیگر، در شرایط کنونی جهانی شدن، انعطاف‌پذیری نیروی کار، موقعیت‌های مخاطره‌آمیز و ناامنی، خانواده‌ها می‌توانند نقش حمایتی غالب در شرایط بحرانی را برعهده بگیرند، در حالی که خواسته های افراطی بر خانواده تحمیل می شود.

این واقعیت حاکی از آن است که خانواده ها موضوع تحقیقات و کنشگری در رشته های مختلف حوزه اجتماعی و حوزه سیاست های عمومی هستند، به منظور آشکار ساختن پویایی آنها در زمینه های مختلف و همچنین هدایت سیاست هایی که آسیب پذیری هایی را که در معرض آن قرار دارند را به حداقل برسانند.

یکی از دیدگاه‌هایی که شناخت و تاثیرگذاری بر حوزه خانواده‌ها را ممکن می‌سازد، رویکرد جنسیتی است که به بُعد ضروری برای تحلیل اجتماعی و کنشگری عمومی تبدیل شده است.

نابرابری جنسیتی یکی از کلیدهای درک انواع مختلف نابرابری های اجتماعی و تحلیل فرآیندهای مختلف داخلی و خارجی است که خانواده ها را تحت تاثیر قرار می دهد.

تحلیل جنسیتی ابزارهای انتقادی و حیاتی را برای تحقیقات خانواده محور و کنشگری اجتماعی فراهم می کند. لذا دانشکده جامعه شناسی آموزش از راه دور (آنلاین) را به این منظور ارائه کرده است.

دوره اول: چارچوب مفهومی برای تحلیل خانواده ها از منظر جنسیت

  • مفاهیم و چارچوب های ارجاعی
  • نظریه های جنسیتی مردانگی، بحران و تغییرات
  • سیاست های عمومی و خانواده ها؛ رژیم های رفاهی و خانواده ها در آمریکای لاتین و شیلی

دوره دوم: سیاست های عمومی و ساخت شاخص ها

  • گستره آمار و شاخص های جنسیتی
  • مفهوم سازی پیرامون خانواده ها، جنسیت و سیاست های عمومی

دوره سوم: کنشگری با رویکرد جنسیتی معطوف به خانواده ها

  • قانون، خانواده و جنسیت در شیلی امروز، خشونت جنسیتی
  • موضوعات بحث جنسیتی مشروط: بهداشت باروری
  • کار، خانواده، مراقبت
  • اقدامات در خانواده ها از دیدگاه جنسیتی

با گذراندن این دوره های به دریافت مدرک نایل می شوید. خطوط تحقیق؛ رویکرد جنسیتی، تحلیل و کنشگری با خانواده ها و تغییرات و دگرگونی های خانواده های فعلی در شیلی و آمریکای لاتین است.

منبع:

https://facso.uchile.cl/cursos/64193/genero-familias-y-politicas-publicas

علم جامعه شناسی

آشنایی با جامعه شناسی از سایت های دانشگاهی مختلف توسط دکتر منیژه نویدنیا در اختیار علاقمندان قرار داده می شود، به انضمام نمودارها، عکس ها ... که شیوه ابداعی ایشان می باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا